Kosten

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat er een verwijzing van de huisarts is en dat de klachten binnen de zorgverzekeringswet vallen. De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. In dat geval wordt de behandeling volledig vergoed en wordt de factuur rechtstreeks ingediend. Dat gebeurt altijd na afsluiting van de behandeling. Voor 2019 zijn er contracten afgesloten met Zilveren Kruis Achmea, VGZ, DSW, de Friesland, ASR, Ditzo, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Eno en Menzis/Ander Zorg.


Mocht er geen contract zijn met uw zorgverzekeraar dan is het afhankelijk van het soort polis hoeveel er vergoed wordt. Bij een naturapolis is dat 65 tot 75% en bij een restitutiepolis is dat 100%. 


U krijgt in dat geval de factuur na afloop van de behandeling toegestuurd en kunt deze dan declareren bij uw zorgverzekeraar. Vraagt u voor aanvang van de behandeling goed na bij uw verzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt. 


Het kan zijn dat u de behandeling na één of twee gesprekken stopt, omdat u het gevoel heeft niet op de juiste plek te zitten of liever zelf wil stoppen. In dat geval is er sprake van een onvolledig behandeltraject (OVP). Dat wordt vergoed door de verzekeraar.

Zelf betalen


Bepaalde psychische klachten zoals aanpassingsproblemen, rouwklachten en relatieproblemen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. In dat geval zijn de kosten voor uw eigen rekening.


Het is ook mogelijk dat u er voor kiest om de consulten zelf te betalen; het tarief is in beide gevallen € 95 per consult.

Het tarief voor partner-relatiegesprekken is € 120 per 60 minuten. Sommige verzekeraars vergoeden relatietherapie vanuit de aanvullende verzekering.


No show


De kosten voor een afspraak die niet tijdig (24 uur van te voren) is afgezegd

(no-show) zijn € 50 per keer. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar.


Alle tarieven zijn conform de tarieven die de Nederlands Zorgautoriteit (NZA) heeft opgesteld voor psychologische behandeling.

Eigen risico


Psychologische hulp zit niet in het basispakket. Houdt u daarom altijd rekening met het wettelijk eigen risico.

Voor 2018 is dat € 385.Supervisie


Het tarief voor een uur supervisie is € 90.